سفارش تبلیغ
صبا
محرم رو آوردی

دیشب یکی رویدم میگفت دیدی چجور آبروی سپاه رو بردن

میگفت حقت بوده که بکشنت 

میگفت آخه به توچه که بری اونجا بجنگی و ...

میگفت عکست سراسر ترسه و وحشت بوده تازه میپرسن آیا ترس تو نگاه این مرد میبینید!

داشتم با خودم فکر میکردم آره تو آبروی سپاه که هیچ آبرویایران هم پیشکش ... تو آبروی اسلام رو بردی 

بردی ولی کجا بردی؟!! تو عرش اون بالااا بالا ها نریختی که بردی  زیادش کردی

 اول که گفت حقته بکشنت ناراحت شدم ولی بعد که زندگی نامت رو خوندم و اصرارت برای رفتن و حالت رو دیدم فهمیدم خدایی شهادت حقته و و اصلا تو مال این کره خاکی نیستی

ترس تو عکست رو هم من دیدم راس میگه یه خشوع و ترس خاصی تو چشاته خدایی 

البته نه از داعشی و کلا انسان زمینی ترس چشات ترس از خداس تقواس شاید هم برق ذوق زدگیه برای رفتن. نشونش لبای خشکیدته. آخه آدمی که بخواد بترسه که برای رفتن به اونجا گریه نمیکنه التماس نمیکنه چله نمیبنده

 

 

 

محسن حلالکن اگه راهت رو ادامه نمیدیم ، اگه سنگ تو راهت میندازیم ، اگه تودفاع از راهت خفه خون گرفتیم ،حلال کن اگه تو برای دفاع از ناموس ما میری جون میدی و اینجا بخاطر این کارت فحش ناموس بهت میدن حلال کن حلال


+نوشته شده در شنبه 96/6/11ساعت 6:11 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()