سفارش تبلیغ
صبا
أین الرجبیون

پنجشنبه اول ماه رجب را دریابید، ملائکه آن را لیلة الرغایب می نامند

امشب خداوند و ملائکه اش همه آرزوهای بندگان را می شنوند و خدا با کرم و رحمتش آن ها را بر بندگان ارزانی می دارد+نوشته شده در پنج شنبه 93/2/11ساعت 10:7 صبحتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()